Konference Projektování pozemních komunikací

Závazná přihláška na konferenci
„PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ“

Kontaktní osoba: Ing. Radka Knottová, mobil: 606 522 341, e-mail: radka.knottova@sdruzeni-silnice.cz.

Název firmy:
JE členem Sdružení pro výstavbu silnic, CACE nebo státní správy
NENÍ členem Sdružení pro výstavbu silnic, CACE nebo státní správy
K účasti na konferenci přihlašujeme tyto pracovníky:
Jméno Příjmení E-mail
Požadujeme zaslat zálohovou fakturu
Budeme platit převodem

Vložné:
Pro členy SVS, CACE a státní správu vložné ve výši 2 900,- Kč bez DPH za včasné přihlášení (od 10. 9. 2021 výše vložného 3 200,- Kč bez DPH).
Pro ostatní vložné 3 900,- Kč bez DPH za včasné přihlášení (od 10. 9. 2021 výše vložného 4 200,- Kč bez DPH).