Konference Projektování pozemních komunikací

PREZENTACE Z KONFERENCE (ROČNÍK 2015)

Závěry probíhajících jednání a výsledky připomínkových řízení mají vliv na vývoj předpisů a dokumentů především v legislativní oblasti. Uvedené prezentace popisují aktuální stav ke dni konání konference.

Ke stažení: