Konference Projektování pozemních komunikací

SEZNAM ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE (ROČNÍK 2017)

Organizace Jméno
1. AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jakub Vyhnálek
2. AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Marek Šindelář
3. AF-CITYPLAN s.r.o. Jiřina Arnonová
4. AGA - Letiště, s.r.o. Ing. Michal David
5. Atelier PROMIKA s.r.o. Ing. Josef Býšek
6. Atelier PROMIKA s.r.o. Ing. Petr Peštál
7. Atelier PROMIKA s.r.o. Ing. Tomáš Roztočil
8. B-PROJEKTY Teplice s. r. o. Ing. Miloš Veselý
9. B-PROJEKTY Teplice s. r. o. Ing. Miroslav Chladný
10. CIUR a.s. Ing. František Buráň
11. COLAS CZ, a. s. Ing. Tomáš Hlaváček
12. Česká společnost pro stavební právo Ing. Renáta Pintová – Králová
13. Český Aeroholding, a.s. Ing. Jakub Semián
14. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Ing. Jan Valentin, Ph.D.
15. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. Ing. Karel Nedvěd
16. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. Ing. Petr Budín
17. D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o. Ing. Václav Mašek
18. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o Bc. Leoš Novotný
19. Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o Ing. Daniel Skýpala
20. Dopravoprojekt Brno a.s. Ing. Vladimír Navrátil
21. EDIP s.r.o. Ing. Luděk Bartoš
22. ELTODO, a.s. Ing. Jan Čakan
23. ELTODO, a.s. Ing. Jan Hušák
24. ELTODO, a.s. Ing. Jiří Průša
25. Eurovia CS, a.s. Ing. Jan Málek
26. FanIT s.r.o. Ing. Tomáš Kapal
27. Froněk, spol. s r.o. Ing. Kamil Hrbek
28. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Ivo Hejtman
29. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Jiří Procházka
30. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Juraj Kolcun
31. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Manar Chaker
32. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Monika Barányová
33. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Ondřej Budík
34. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Pavel Chroustovský
35. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Pavla Richterová
36. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Petr Sabadáš
37. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Radek Prokeš
38. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Radovan Hrnčíř
39. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Tomáš Pumprla
40. HBH Projekt spol. s r.o. Ing. Tomáš Šimáček
41. HBH Projekt spol. s r.o. Mgr. Daniela Chromková
42. HOCHTIEF CZ a.s. Ing. Pavel Růžička, Ph.D.
43. IDProjekt s.r.o. Ing. Pavel Matys
44. IDProjekt s.r.o. Ing. Petr Pácha
45. INPROKOM s.r.o. Bc.Petr Hrazdil
46. Jihočeský kraj - Krajský úřad Bc. Milan Veleba
47. Jihočeský kraj - Krajský úřad Mgr. Andrea Tetourová
48. KOMOVIA s.r.o. Ing. Václav Marvan
49. KONSTRUKCE Media, s.r.o. Bc. Petr Svoboda
50. KONSTRUKCE Media, s.r.o. Ing. Michal Sirovátka
51. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny Ing. Julius Janeba
52. LINIO PLAN, s.r.o. Ing. Tomáš Jakl
53. METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Daniel Karch
54. METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Jakub Pleiner
55. METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Jaroslav Vala
56. METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Petr Vyskočil
57. METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Tomáš Jiras
58. METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Tomáš Veber
59. METROPROJEKT Praha a.s. Ing. Vojtěch Ehlich
60. Metrostav a.s. Tomáš Herman
61. Ministerstvo dopravy Ing. Alexandr Grof
62. Ministerstvo dopravy Ing. Kateřina Pilařová
63. Ministerstvo dopravy Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
64. Ministerstvo dopravy Ing. Veronika Svobodová
65. Ministerstvo životního prostředí Ing. Libor Dvořák
66. MT Legal s.r.o. Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
67. NOVÁK & PARTNER, s. r. o. Ing. Jan Vorel
68. NOVÁK & PARTNER, s. r. o. Ing. Jiří Ruprecht
69. NOVÁK & PARTNER, s. r. o. Ing. Martin Máša
70. NOVÁK & PARTNER, s. r. o. Ing. Michala Novotná
71. PK OSSENDORF s.r.o. Ing. David Berger
72. PK OSSENDORF s.r.o. Ing. Jakub Nykodym
73. PK OSSENDORF s.r.o. Ing. Jana Libichová
74. PK OSSENDORF s.r.o. Ing. Martin Stejskal
75. PK OSSENDORF s.r.o. Ing. Petr Bijok
76. PK OSSENDORF s.r.o. Ing. Petr Loskot
77. Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Ing. Pavel Hrdina
78. Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.) Martin Teslevič
79. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing Dominika Urbanová
80. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Dagmar Šimlerová
81. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Dana Vojtíšková
82. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. David Bočánek
83. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. David Matoušek
84. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Eva Škvareková
85. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Ivan Rybák
86. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Jan Zapletal
87. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Jiří Hruška
88. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Lukáš Mašín
89. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Marek Svoboda
90. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Martin Hejl
91. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Michal Bočánek
92. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Milan Nedvěd
93. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Otakar Fabián
94. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Pavel Šlapa
95. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Pavla Tomíčková
96. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Petr Svoboda
97. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Radek Cerman
98. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Radka Knottová
99. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Radovan Stankoven
100. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Vladimír Koníček
101. PRAGOPROJEKT, a.s. Ing. Zbyňek Karásek
102. PRAGOPROJEKT, a.s. Pavel Kačírek
103. PRAGOPROJEKT, a.s. Tomáš Pávek
104. PUDIS a.s. Ing. Michal Rebec
105. PUDIS a.s. Ing. Tomáš Honc
106. ŘSD ČR Bc., Ing. Eva Širůčková
107. ŘSD ČR Ing. Čestmír Kopřiva
108. ŘSD ČR Ing. Ján Skovajsa
109. ŘSD ČR Ing. Jindřiška Honců
110. ŘSD ČR Ing. Josef Šejnoha
111. ŘSD ČR Ing. Michal Vrabec
112. ŘSD ČR Ing. Miroslav Codl
113. ŘSD ČR Ing. Miroslava Seidelová
114. ŘSD ČR Ing. Monika Bezděková
115. ŘSD ČR Ing. Pavla Nečasová
116. ŘSD ČR Ing. Petr Kůrka
117. ŘSD ČR Ing. Radek Mátl
118. ŘSD ČR Ing. Sylva Černá
119. ŘSD ČR Ing. Tomáš Hrdý
120. ŘSD ČR Ing. Tomáš Zoubek
121. ŘSD ČR Ing. Zita Brunetta Jurová
122. ŘSD ČR Mgr. David Fiala
123. ŘSD ČR Mgr. Natálie Thonová
124. ŘSD ČR SSÚD Kocourovec Ing.Monika Bezděková
125. SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Alexander Najdenov
126. SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Janko Ostrolucký
127. SFDI Ing. Ivo Vykydal
128. SFDI Ing. Ladislav Kubíček
129. SFDI Ing. Pavel Blažek
130. SFDI Ing. Zdeněk Hrubý
131. SHB, akciová společnost Ing, Kateřina Šípková
132. SHB, akciová společnost Ing. Erich Konečný
133. SHB, akciová společnost Ing. Iveta Dřevjaná
134. SHB, akciová společnost Ing. Jiří Čepil
135. SHB, akciová společnost Ing. Pavel Jaroš
136. SHB, akciová společnost Ing. Zdeňka Trčková
137. SHP TS s.r.o. Ing. Vladimír Hlásek
138. Skanska a.s. Ing. Chrudoš Vorlíček
139. Státní úřad inspekce práce Ing. Zdeněk Neset
140. STAVplan-CZ s.r.o. Bc. Martin Leška
141. STAVplan-CZ s.r.o. Ing. Jaroslav Šípek
142. STRABAG a.s. Marek Rež
143. SUDOP PRAHA a.s. Ing. Hana Staňková
144. SUDOP PRAHA a.s. Ing. Jitka Tobolová
145. SUDOP PRAHA a.s. Ing. Peter Vališ
146. SUDOP PRAHA a.s. Ing. Radmila Šmeráková
147. SUDOP PRAHA a.s. Ing. Vladislav Bartoň
148. SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Jiří Koutník
149. SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Ing. Martin Jelínek
150. SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Ing. Martin Nečas
151. Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Marek Sáček
152. Sweco Hydroprojekt a.s. Ing. Marie Charvátová
153. SWIETELSKY stavební s.r.o. Bc. Jaroslav Sochůrek
154. SWIETELSKY stavební s.r.o. Ing. Břetislav Nechvátal
155. SWIETELSKY stavební s.r.o. Ing. Marie Vebrová
156. SWIETELSKY stavební s.r.o. Ing. Michal Pavlík
157. SWIETELSKY stavební s.r.o. Ing. Petr Čížek
158. SWIETELSKY stavební s.r.o. Lenka Frühaufová
159. Technická správa komunikací hl.m. Prahy ing. Jan Voříšek
160. Technická správa komunikací hl.m. Prahy Ing. Jiří Mayer
161. Technická správa komunikací hl.m. Prahy ing. Monika Sejková
162. Valbek, spol. s r.o. Ing. Alena Štemberová
163. Valbek, spol. s r.o. Ing. Jan Stach
164. Valbek, spol. s r.o. Ing. Martin Čermák
165. Valbek, spol. s r.o. Ing. Tomáš Lžíčař
166. Valbek, spol. s r.o. Ing. Tomáš Petráň
167. Valbek, spol. s r.o. Milan Kořínek
168. Valbek, spol. s r.o. Nikola Píšková DiS.
169. VESIBA s.r.o. JUDr. Ing. Jan Veselý
170. VIAKONTROL, spol. s r.o Ing. Václav Neuvirt, CSc.
171. VIAPONT, s.r.o. Ing. Jacek Wendrinski
172. VIAPONT, s.r.o. Ing. Martin Jaroš
173. VIAPONT, s.r.o. Ing. Martin Sirotek
174. VIAPONT, s.r.o. Ing. Miroslav Meluzín
175. VIAPONT, s.r.o. Ing. Petr Michálek
176. VIAPONT, s.r.o. Ing. Roman Jirásek
177. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ing. Michal Kosňovský, Ph.D.
178. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ing. Michal Radimský, Ph.D.
179. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ing. Miroslav Patočka
180. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební Ing. Radka Matuszková
181. WAY project s.r.o. Ing.Lubonír Hlom
182. WAY project s.r.o. Ing.Michal Šedivý
183. Ing. Marie Birnbaumová
184. Ing. Miloslav Müller
185. Ing. Václav Valentin
186. Ing. Vladimír Veselý
187. JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA