PŘÍSPĚVKY DO SBORNÍKU

Téma 1 – Legislativa vztahující se k projektování pozemních komunikací

SFDI a projektování pozemních komunikací

Ing. Zbyněk Hořelica, pověřený ředitel SFDI

Hodnocení týmu – řešení pro zadávání veřejných zakázek na projektové práce?

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D., MT Legal s.r.o.

Obchodní podmínky pro služby a TDI

Ing. Radovan Hrnčíř, HBH Projekt spol. s r.o.

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

Ing. Petr Slezák, Ministerstvo životního prostředí

Metodika Design-Build

Jan Věžník, Deloitte Advisory s.r.o.

Téma 2 – Normy a technické předpisy pro projektování pozemních komunikací

Připravované změny legislativy a jiných předpisů v oblasti dopravního značení

Mgr. Ján Skovajsa, Ministerstvo dopravy

Systém předpisů SJ-PK

Ing. Čestmír Kopřiva, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby

Ing. Miroslav Codl, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích

Ing. Antonín Seidl

Revize ČSN 73 6123-1 pro stavbu cementobetonových krytů vozovek

Ing. Jaroslava Škarková, Dálniční stavby Praha, a.s.

Proč řešit povrchové vlastnosti vozovek již při projektování

Leoš Nekula, Měření PVV

Nová česká technická norma – ČSN 73 6001 Bezbariérové užívání dopravních staveb

Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., poradenství pro bezbariérové užívání staveb ČKAIT

Souhrnný přehled aktualizovaných ČSN a informace k výrobkovým normám v oblasti silničního stavitelství

Ing. David Matoušek, PRAGOPROJEKT, a.s.

Seznam platných EUROKÓDŮ k 31. 03. 2015

Marie Gajdošová

Téma 3 – Nové technologie v projektování, diagnostice a provádění staveb pozemních komunikací

RoadPAC 2015

Ing. Karel Jeráček, PRAGOPROJEKT, a.s.

Informační modelování v infrastrukturních stavbách

Ing. Josef Žák, Ph.D., ČVUT v Praze, FS; Ing. Jordy E. Brouwers, Geonius, Heerlen, Nizozemí

Vývoj nástroje pro posuzování recyklačních technologií asfaltových vozovek s důrazem na uhlíkovou stopu

Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Jan Hradil, Ph.D., Ing. Václav Snížek, Fakulta stavební ČVUT v Praze,
Ing. Michael Engels, Wirtgen GmbH (Německo)

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Ing. Jan Zajíček

Použitie asfaltových emulzií pri údržbe a opravách pozemných komunikácií

Ing. Ján Štefík, BITUNOVA spol. s r. o.

FORTA-FI – aramidová vlákna pro vyztužování asfaltových směsí

Ing. Jiří Zedníček, eMZet s.r.o., Praha, Ing. Petr Mondschein, Ph.D., ČVUT Praha, David Huddleston, FORTA Corp., Grove City, PA, USA